Welkom op de site van de

Inayati Orde Nederland en Vlaanderen

 

Doelstelling: het tot stand brengen en verspreiden van de kennis van Eenheid en van de religie van liefde en wijsheid, opdat het menselijke hart moge overstromen van liefde waardoor alle haat die wordt veroorzaakt door onderscheid en verschillen, verdwijnt. — Hazrat Inayat Khan

 

De Inayati* Orde, voorheen bekend als Soefi Orde, is een stichting die zich ten doel stelt het verspreiden van de Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan, die als eerste het Soefisme in de Westerse wereld introduceerde in 1910. De Soefi Boodschap verkondigt de kennis van de Goddelijke eenheid – van alle mensen, alle religies en van het gehele bestaan – en verkondigt de religie van het hart dat ontwaakt is voor de schoonheid van de Schepping in al haar aangezichten.

*Inayat is een Arabisch woord dat staat voor ‘vriendelijkheid’ of ‘hoffelijkheid’. In een spirituele context verwijst het naar het genadevolle mededogen dat God Zijn schepping verleent. Het is ook de naam van de spirituele oprichter van de Inayati Orde, Hazrat Inayat Khan. Onder de Soefies nemen de volgelingen van een bepaald spiritueel onderricht en de daarbij behorende oefeningen vaak de naam aan van de grondlegger. Zo staan de volgelingen waarvan hun beginselen terug te voeren zijn naar Hazrat Inayat Khan over het algemeen bekend als Inayati volgelingen. De Inayati Orde is de naam van de organisatie die de Inayati afstamming vertegenwoordigt en waarvan de overlevering direct heeft plaatsgevonden van Hazrat Inayat Khan aan zijn zoon, Pir Vilayat Inayat Khan, en die momenteel wordt geleid door zijn kleinzoon, Pir Zia Inayat-Khan.

 

logo