“De Inayati Orde is voornamelijk een esoterische school, waarin mensen worden ingewijd en waarin zij stap voor stap individueel vooruitgaan, hun ziel ontwikkelen richting spirituele realisatie …”

Binnen de vijf concentraties vormt de Esoterische School de kern van de Inayati Orde. Zij is een moderne voortzetting van een tijdloze traditie van mystieke training. Een aantal vormen waarop deze school haar diensten aanbiedt:

INITIATIE:
Het doel van initiatie (bayat) is het spiritueel ontwaken van de leerling (mureed). Het is een uiterlijk teken van de heilige verbintenis tussen de mureed en het Soefi pad met al haar murshids en pirs (leraren). Men kan een gids van de Inayati Orde vragen om initiatie als men klaar is om het proces van training te volgen.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING:
Dit is een dynamische relatie tussen leerling en begeleider/representant. Elke leerling wordt aangemoedigd om individueel onderricht en begeleiding te ontvangen. Om de Soefi leringen te kunnen integreren in het dagelijks leven, is een persoonlijk spiritueel proces met specifieke oefeningen vereist.

LESSEN:
In lokale centra worden er lessen in de innerlijke leer van de Inayati Orde gegeven. Oefeningen vanuit de klassieke Soefi scholen zijn hier onderdeel van. Deze klassen zijn toegankelijk voor geïnitieerden en/of belangstellenden.

RETRAITES:
De Esoterische School biedt ook de mogelijkheid tot het volgen van retraites, zowel individueel als in groepen. Retraites worden begeleid door getrainde gidsen die zelf training hebben ontvangen in het transformerende proces van de retraite. De individuele retraite wordt gezien als een gevorderde innerlijke training. De duur van een retraite kan variëren van enkele dagen tot meerdere weken, met daarin periodes van stilte, afzondering en spirituele oefening.

Alle training in de Esoterische School wordt verzorgd door volwaardig opgeleide representanten & gidsen. In lijn met de leringen van Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan, Pir Vilayat Inayat Khan en Pir Zia Inayat Khan wordt ondersteuning, begeleiding en training gegeven, waarbij de mureed vrij is om eigen keuzes te maken (zonder verplichtende opdrachten e.d.). Zodat ieder individu in staat wordt gesteld om te ontwaken tot innerlijke leiding en inzicht.