De geestelijke kracht die vandaag over de wereld uitstroomt, laat allerlei soorten zaad in het menselijk hart ontkiemen. Er zijn Ploegers op het veld en er zijn Oogsters voor de oogst. Allen zijn verschillend en de een kan het werk van de ander niet doen. Maar allen werken het goddelijk plan uit en allen zijn nodig voor de anderen.

Ziraat is de jongste van de vijf Inayati concentraties. Hazrat Inayat Khan vond inspiratie uit de ons omringende natuur en hij putte tevens uit de symbolenleer van de klassieke Naqshibandi Soefi Orde. Hij creƫerde een mysterieschool, te vergelijken met de vrijmetselarij, met symbolen, ceremonie, beslotenheid en discretie.

Ziraat gebruikt het in cultuur brengen van de aarde als metafoor. Concentratie op de verschillende fasen van landbouw en de daarin te ontdekken parallellen in ons doen en laten, kan bijdragen tot onze geestelijke ontwikkeling. Het doel van Ziraat is cultivatie van de persoonlijkheid, innerlijke groei en godsbewustzijn. De leringen binnen Ziraat baseren zich op de wet van harmonie die aan de werking van de natuur ten grondslag ligt en die in de landbouw zou moeten worden toegepast. Zuivering en verbinding met kwaliteiten van aarde, water, vuur, lucht en ether zijn essentieel.

Werken aan jezelf kun je zien als het werk van de boer in het boerenbedrijf: oude wortels uittrekken, het land voorbereiden, zaaien, zorg voor het gewas tijdens de groei, het binnenhalen van de oogst en een juist omgaan met dat wat geoogst is.

De Ziraat-symboliek kent een hiƫrarchie: De Eigenaar van de Boerderij is God. De geestelijk leraar, die de Boodschap brengt, is de Grote Landbouwer (Herenboer). De verantwoordelijke voor het werk van innerlijke groei is een Ervaren Landbouwer. Deze werkt samen met andere werkers op het boerenbedrijf. De helpers vervullen verschillende taken, die als leerschool dienen tot persoonlijke vorming en realisatie. Op deze manier draagt Ziraat bij aan de groei en het welzijn van jezelf, anderen en uiteindelijk aan de evolutie van de mensheid en het behoud van de planeet.